KA OÜ, reg.: 11521653

Tallinna osakond: Maardu tee 104, 74120, Harju maakond

Tartu osakond:  Kivikuusiku, Tila, 60532, Tartu maakond

Jõhvi osakond: Kaalu, Kurtna, 41202, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond

Etiketide ja kleebiste ladu: Lao 15, Maardu, 74114 Harju maakond

Üldine e-post: info@ka.ee